back-to-home

Webstránka STM
Martin Kahan, Andrej & Andrej (Andrej Barčák, Andrej Čanecký)

Klient: STM

 #Digital

Vizuálna identita a online prezentácia pre inovatívnu spoločnosť, ktorá sa venuje výrobe turbín a ponúka rôzne typy inžinierskych činností z oblasti hydroenergetiky. Výsledkom je osvieženie značky a prezentácia širokého portfólia spoločnosti v súčasnej forme.

Ďalšie práce a diela


Archívna správa o stave Vysokej školy výtvarných umení 1949 – 1989
Andrej & Andrej, David Kalata
#Nominácia #Knihy a publikácie

Archívna správa o stave Vysokej školy výtvarných umení 1949 – 1989
Andrej & Andrej, David Kalata
#Nominácia #Plagát a vizuál

Dornkappel – Banda tupých hláv
Andrej & Andrej, Igor Machata
#Animácia a video

Dornkappel – Requiem
Andrej & Andrej
#Obal a objekt

Energy Manifest Conference 2019
Andrej & Andrej, Martin Kahan
#Kampaň

Flaam Festival 2018
Andrej & Andrej, Michal Chrastina
#Nominácia #Kampaň

Flaam Festival 2019
Andrej & Andrej
#Nominácia #Ilustrácia #Kampaň

Plán Bratislava
Martin Jenča, Slávka Pauliková, Martin Kahan
#Nové horizonty

Take Care
Andrej & Andrej, David Kalata
#Kampaň

Verejná ochrankyňa práv
Andrej & Andrej
#Nominácia #Identita