back-to-home

Verejná ochrankyňa práv
Andrej & Andrej (Andrej Barčák, Andrej Čanecký)

Klient: Kancelária verejného ochrancu práv

#Cena  #Identita
Hlavná cena v kategórií identita

Identita pre slovenskú ombudsmanku kopíruje náplň jej funkcie, ktorou je upozorňovanie na porušovanie práva občanov a zosilnenie ich hlasu smerom k orgánom verejnej správy. Dôraz kladie na čo najväčšiu silu týchto upozornení, a to prostredníctvom písma vytvoreného na základe interpunkčného znamienka – výkričníka. Zbavením sa jeho bežnej funkcie a vložením ho do písmových znakov dodávajú autori slovám vizuálny dôraz a vety sa stávajú alarmujúcejšími. Stavebným prvkom identity je písmová rodina Interkvop, ktorej základom je „open-source“ písmo Inter.

Hodnotenie poroty: Štúdio uchopilo tvorbu identity pre Verejnú ochrankyňu práv cez písmo, do ktorého je zapracovaný výkričník – ten je základným pracovným nástrojom ombudsmanky, ktorej úlohou je zvýšiť hlas, keď sa dejú neprávosti. Porotu si získala jednoduchá, no radikálna typografická hra s písmom, na ktorom je postavená celá identita.

Ďalšie práce a diela


Archívna správa o stave Vysokej školy výtvarných umení 1949 – 1989
Andrej & Andrej, David Kalata
#Nominácia #Knihy a publikácie

Archívna správa o stave Vysokej školy výtvarných umení 1949 – 1989
Andrej & Andrej, David Kalata
#Nominácia #Plagát a vizuál

Dornkappel – Banda tupých hláv
Andrej & Andrej, Igor Machata
#Animácia a video

Dornkappel – Requiem
Andrej & Andrej
#Obal a objekt

Energy Manifest Conference 2019
Andrej & Andrej, Martin Kahan
#Kampaň

Flaam Festival 2018
Andrej & Andrej, Michal Chrastina
#Nominácia #Kampaň

Flaam Festival 2019
Andrej & Andrej
#Nominácia #Ilustrácia #Kampaň

Take Care
Andrej & Andrej, David Kalata
#Kampaň

Webstránka STM
Martin Kahan, Andrej & Andrej
#Digital