back-to-home

Tvar
Katarína Raškovičová

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Daniel Piršč

#Nominácia  #Študentský dizajn

Kolekcia skúma úžitkový objekt – džbán. Zaoberá sa novými tvarovými riešeniami a rôznymi princípmi úchopu. Tvary džbánov sa odpútavajú od archetypálnych foriem a prechádzajú k novým prekvapivým riešeniam. Ručne modelované porcelánové džbány vznikajú postupným budovaním tvaru, čo umožnilo autorke neustále prehodnocovať vzťahy medzi materiálmi použitými zvonka i zvnútra. Po výpale na objektoch vynikla štruktúra dotykov. Ďalším krokom v objavovaní nových foriem bola kombinácia modelovaného – spontánneho tvaru s odlievanými – exaktnými fragmentmi. Objekty by mali podnietiť diváka na prehodnotenie zaužívaných predstáv o úžitkových objektov až po prehodnotenie stereotypnej predstavy každodennosti.