back-to-home

Traces of the Virgin Mary in Post-Communist Europe
Matúš Hnát

Vydavateľ: Veda

 #Knihy a publikácie

Grafický dizajn a sadzba odbornej publikácie, ktorá skúma súčasnú diverzitu prejavov mariánskej ľudovej zbožnosti v krajinách postkomunistickej Európy pre Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied.

Ďalšie práce a diela


BRaK: Melanchólia
Matúš Hnát
#Kampaň

festival [fjúžn]
Matúš Hnát
#Nominácia #Kampaň

knižná edícia KPTL
Matúš Hnát
#Nominácia #Knihy a publikácie

Magazín Identity
Matúš Hnát
#Knihy a publikácie

Magazín trʌst
Matúš Hnát
#Knihy a publikácie

Ostrov hudby 2
Matúš Hnát
#Obal a objekt

Singularch
Matúš Hnát
#Nominácia #Plagát a vizuál