back-to-home

This is a publication about the five aspects of educational process of studying graphic design in Europe and it takes place in a garage, okay?
Terézia Denková, Maris Nisu

 #Nové horizonty

Katalóg, ktorý je výsledkom výstavy grafického dizajnu. Celý proces tvorby reflektoval limity a frustrácie študenta grafického dizajnu, medzi ktoré patrí nedostatočný rozpočet. To vyústilo do použitia typografie vytvorenej študentmi a fontov, ktoré sú k dispozícii zadarmo a ktoré sa museli následne opravovať – presne a doslovne ako opravovanie vecí v garáži. Forma je inšpirovaná formátom skicára, preto pôsobí väčšmi ako kolekcia rýchlych nápadov než sofistikovaný katalóg výstavy. Voľba materiálu a farby bola založená na aktuálnych zvyškoch z tlačiarne, čo ako princíp poslúžilo aj pri plagáte výstavy a dizajne výstavného priestoru.

Ďalšie práce a diela


Fight Fligt Freeze
Terézia Denková
#Nominácia #Študentský dizajn

Impermanence
Terézia Denková
#Študentský dizajn