back-to-home

Štebeľ
Stanislav Meliš, Jozef Michalko

Klient: modulove
Výrobca: modulove

#Cena  #Domov & verejný priestor
Cena v oblasti Domov & verejný priestor

Koncept minimalisticky prepája zvislý nosný prvok a horizontálnu plochu vložením dreveného prvku – štebľa. Hlavnou myšlienkou je redukcia materiálu a využitie jeho silných stránok pri maximalizovaní zážitku z objektu. Pružnosť a pôvab dreva, húževnatosť a tvrdosť ocele, krehká krása skla, surová estetika plechu, alebo len recyklácia/upcyklácia toho, čo je v danom okamihu dostupné. Tvarovanie štebľa vychádza z funkčnej podstaty, pričom výsledná zostava si uchováva svoju DNA aj pri použití rôznych materiálov a stavebných prvkov. Statiku konštrukcie dopĺňa akcent vo forme individualizovaného výpletu.

Autorka fotografií: Katarína Bako

Ďalšie práce a diela


Flor
Stanislav Meliš, Jozef Michalko, Milan Pekař
#Domov & verejný priestor