back-to-home

Šperk ako niečo
Lucia Gamanová

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Marcel Benčík, Karol Weisslechner

#Cena  #Študentský dizajn
Cena v oblasti Študentský dizajn

Cieľom diplomovej práce bolo poukázať na to, že aj odpadový materiál dokážeme ďalej spracovať a povýšiť jeho hodnotu na úroveň šperku. Špeciálnu pozornosť autorka venovala nájdenému odpadovému materiálu, ktorý je hlavnou substanciou jej zbierky a ktorý nevie identifikovať. Autorka zároveň skúmala hranice momentu prepojenia šperkového objektu s inštaláciou výstavy. Predmety nájdené na zemi nevyhnutne sprevádzala akcia, počas ktorej mapovala trasu a zaznamenávala svoj pohyb. Vznikol tak nový vzťah k nájdenému predmetu a príbeh, ktorý reprezentovala inštalácia výstavy (prvá samostatná výstava v galérii NOVA v Bratislave).