back-to-home

Školské písmo (písmo Skolske)
Ján Filípek, Martina Rozinajová

#Cena  #Písmo
Špeciálne uznania za spoločenský prínos

Školské písané písmo, ktoré sa na Slovensku používa bez výrazných zmien takmer sto rokov pozná asi každý. V modernom prístupe k výučbe však naráža na svoje limity – je nevhodné pre ľavákov a pre žiakov s poruchami učenia. Doteraz nebolo digitalizované, čo všetkým komplikuje prácu. Preto autori písmo zdigitalizovali a poskytujú ho zadarmo. Chcú tak uľahčiť prácu učiteľom, grafickým dizajnérom a vydavateľstvám pri tvorbe učebných pomôcok. Cieľom projektu nebolo iba zdigitalizovať doteraz používané písmo. Študovali históriu a analyzovali čitateľnosť znakov – ako sa čítajú v predlohe, i po rýchlom napísaní. Skúšky rôznych tvarov a konzultácie s pedagógmi pomohli vzniku písma Skolske. Pôsobí moderne, a akoby bolo napísané rukou. Aj keď obsahuje veľa zmien, plynulo nadväzuje na našu tradíciu.

Hodnotenie poroty: Školské písané písmo, ktoré sa na Slovensku používa bez výrazných zmien takmer sto rokov. V modernom prístupe k výučbe však naráža na svoje limity – je nevhodné pre ľavákov a pre žiakov s poruchami učenia. Doteraz nebolo digitalizované, čo všetkým komplikuje prácu. Preto autori písmo zdigitalizovali a poskytujú ho zadarmo. Chcú tak uľahčiť prácu učiteľom, grafickým dizajnérom a vydavateľstvám pri tvorbe učebných pomôcok. Cieľom projektu nebolo iba zdigitalizovať doteraz používané písmo. Študovali históriu a analyzovali čitateľnosť znakov – ako sa čítajú v predlohe, i po rýchlom napísaní. Skúšky rôznych tvarov a konzultácie s pedagógmi pomohli vzniku písma Skolske. Pôsobí moderne,akoby bolo napísané rukou. Aj keď obsahuje veľa zmien, plynulo nadväzuje na našu tradíciu.

Ďalšie práce a diela


Maliar a chlapec
Martina Rozinajová
#Nominácia #Ilustrácia #Knihy a publikácie