back-to-home

Skeleton Type One
Filip Paldia, Samuel Čarnoký

Klient: Letterink

#Nominácia  #Písmo

Písmo Skeleton Type One vzniklo ako súčasť komunikačnej identity projektu Letterink. Jeho účel je demonštrovať myšlienku kreslenia písmen pomocou kostier a reprezentovať softvér LTTR/INK, ktorý je jediným nástrojom na tvorbu písma pomocou kostier. Štýl písma skĺbil súčasnú komiksovú estetiku a historicky tradičnú fraktúru, ktorá sa používala za čias Gutenberga a prvej kníhtlače, keď písmari pre technológiu opúšťali princípy kostier. LTTR/INK ako nová technológia znovuobjavuje a sprístupňuje princípy kostier.

Ďalšie práce a diela


A—Z: Sprievodca výstavou
Samuel Čarnoký, Eva Tkáčiková
#Knihy a publikácie

carnokytype.com
Samuel Čarnoký
#Digital

Krokus Galéria 2008—2018
Samuel Čarnoký
#Knihy a publikácie

Štefan Lazorišák: Vysypané z topánok
Samuel Čarnoký
#Knihy a publikácie

Zemplínska karička
Samuel Čarnoký
#Knihy a publikácie