back-to-home

Singularch
Matúš Hnát

Klient: Čerstvé ovocie

#Nominácia  #Plagát a vizuál

Séria troch plagátov na prednášky predstaviteľov troch mladých európskych architektonických ateliérov. Projekt SINGULARCH sa zameriava na architektúru a urbanizmus, ale presahuje aj do medziodborových sfér. Cieľom je priblíženie problematiky formovania nášho okolia nielen zo stránky architektonickej, ale aj psychologickej a sociologickej.

Ďalšie práce a diela


BRaK: Melanchólia
Matúš Hnát
#Kampaň

festival [fjúžn]
Matúš Hnát
#Nominácia #Kampaň

knižná edícia KPTL
Matúš Hnát
#Nominácia #Knihy a publikácie

Magazín Identity
Matúš Hnát
#

Magazín trʌst
Matúš Hnát
#Knihy a publikácie

Ostrov hudby 2
Matúš Hnát
#Obal a objekt

Traces of the Virgin Mary in Post-Communist Europe
Matúš Hnát
#Knihy a publikácie