back-to-home

Priestor – noviny pre budúcich tvorcov a obdivovateľov architektúry
Ľubica Segečová, Ivana Čobejová

Vydavateľ: Inštitút slovenskej komory architektov; Klient: Slovenská komora architektov

#Cena  #Knihy a publikácie
Špeciálne uznania za inovatívny dizajn

Nový formát pre Slovenskú komoru architektov, ktorý bude vychádzať vždy pri príležitosti aktuálneho ročníka Ceny za architektúru CE ZA AR. Jeho cieľom je priblížiť architektúru detskému publiku. Autorka oslovila architektku Ivanu Čobejovú, ktorá vytvorila komplexné dielo – ilustrovanú históriu architektúry. Tú predkladá na pozadí faktografických životných príbehov, vzťahov a momentov kľúčových osobností architektúry. Osobitým vkladom Čobejovej vznikol materiál vhodný nielen pre detského diváka. Doteraz vyšli dve čísla, tretie je v príprave.

Hodnotenie poroty: Nový formát na spoznávanie architektúry – noviny Priestor, ktoré sú vhodné pre všetky vekové kategórie. Porotu zaujalo, že na veľmi malom priestore a s minimálnymi výrazovými prostriedkami sa novinám darí výstižne vysvetľovať základné princípy architektúry na príkladoch z jej historie.

Ďalšie práce a diela


The Július Koller Society
Ľubica Segečová
#Nominácia #Identita