back-to-home
https://vimeo.com/510263469

PraCHytač
Adam Hudec, Duha Samir

Tomáš Tichomirov
Klient: SHIFT– ein Förderprogramm der Stadt Wien
Výrobcovia: Respilon Group, KZK tiskárna

#Nominácia  #Spoločnosť & životné prostredie

Jednoduchý, skladateľný a plne recyklovateľný inštrument bol navrhnutý s cieľom informovať komunity o množstve a druhu prachov nachádzajúcich sa vo vzduchu, ktorý dýchame. Vzdušné prachy sú takmer neviditeľné toxické častice pochádzajúce z ľudskej činnosti. PraCHytač funguje ako interaktívny nástroj na materializovanie takmer neviditeľných vzdušných prachov a zapája pritom verejnosť. Dizajn bol inšpirovaný vedeckou metódou – jednotlivé prachové častice sa zachytávajú na médium (v tomto prípade je to nanotkanina) s cieľom zistiť množstvo a zloženie prachov vo vzduchu. PraCHytač tieto vedecké dáta dekonštruuje a transformuje do dizajnových výstupov, s cieľom zvyšovať v komunite povedomie o kvalite vzduchu, ktorý dýchame.