back-to-home

Podivuhodné dejiny umenia s profesorom Škrečkom
Fuczik & Kakalík (Ondřej Horák, David Kalika), lab.SNG

Spolupráca: lab.SNG (Lukáš Štepanovský, Philo van Kemenade, Martin Havala)
Klient: Slovenská národná galéria

#Cena  #Digital
Hlavná cena v kategórií digital

Interaktívna inštalácia v priestoroch Slovenskej národnej galérie určená všetkým, ktorí sa chcú zoznámiť s históriou umenia. Postavička profesora Škrečka návštevníkom zábavne vysvetľuje fakty a artefakty počas 15-minútového príbehu. Neformálne prostredie inštalácie má za cieľ vytvoriť u návštevníka vzťah k dejinám umenia, ktorý môže ďalej rozvíjať. Projekt je súčasťou dlhodobej stratégie SNG prepájať zbierkové fondy a vedomosti o nich so svetom digitálnych technológií. Inštalácia je doplnená mikrostránkou www.skrecok.sng.sk, na ktorej návštevník nájde samostatné videové príbehy predstavujúce vybraných umelcov zo slovenskej i svetovej výtvarnej scény.

Hodnotenie poroty: Webová stránka so vzdelávacími videami a jej presahy do fyzickej inštalácie, ktoré uvádza vtipná postavička profesora Škrečka, zaujala porotu pútavým scenárom a spracovaním témy animácie a interakcie so súčasným umením, teda približovania jeho princípov najmenším návštevníkom.

Ďalšie práce a diela


Čas-opis 1989
Peter Gála, lab.SNG
#Nominácia #Digital