back-to-home

Diery – písmový systém
Michal Tornyai

Klient: Čierne diery

#Nominácia  #Písmo

Písmový systém Diery bol na mieru vytvorený pre sériu publikácií o priemyselnej architektúre a pamiatkach, ktoré vydáva združenie Čierne diery. Systém je súčasnou interpretáciou geometricky konštruovaných „priemyselných“ písiem z prelomu 19. a 20. storočia. Nakreslené sú štyri hraničné rezy – vertical, horizontal, light a bold, medzi ktorými sú generované ostatné rezy systému. Písmo má tri základné typy kontrastu – vertikálny, nízky a horizontálny. Zmeny kontrastu a tmavosti sú prítomné len na alfanumerických znakoch. Všetky nealfabetické znaky, napríklad diakritika, interpunkcia či symboly, majú konštantný kontrast a tmavosť v celej škále rezov. Písmový systém Diery obsahuje viacero súborov alternatívnych znakov, ktoré rozširujú škálu jeho použitia.

Ďalšie práce a diela


Čierne diery: Priemyselné pamiatky a zabudnuté miesta Slovenska
Michal Tornyai
#Nominácia #Knihy a publikácie

Knihy štúdia Egreš
Ondrej Jób, Michal Tornyai, Silvia Vargová
#Knihy a publikácie

Písmo Hanka
Michal Tornyai
#Písmo

Stratená Bratislava
Michal Tornyai
#Nominácia #Knihy a publikácie

Železničné vodojemy Slovenska
Michal Tornyai
#Nominácia #Knihy a publikácie