back-to-home

ORB – fyzická interakcia s digitálnym prostredím
Roman Mackovič

Škola: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Pedagóg: Stanislav Stankoci

#Nominácia  #Študentský dizajn

Práca skúma možnosti fyzickej interakcie s digitálnym prostredím v kontexte postdigitálneho obdobia. Výstupom je interaktívny nástroj, ktorý poskytuje užívateľovi multisenzorický zážitok. Ide o špecifické užívateľské rozhranie v tvare gule – hlavným princípom manipulácie je otáčanie v priestore. Dielo prezentuje prípadová štúdia, ktorej obsahom je súbor hravých exploratívnych audiovizuálnych kompozícií. Projekt je súčasťou dizertačnej práce autora vytvorenej v laboratóriu MediaLab* VŠVU Bratislava.