back-to-home

The Script Hunter
Dominika Valentovičová

Škola: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Pedagóg: Pavol Bálik

#Nominácia  #Študentský dizajn

Písmové systémy a ich vývin patria k neodmysliteľnej histórii ľudstva. Tak, ako sa vyvíjali národy, ich jazyky a náboženstvá, vyvíjali sa spolu s nimi aj písmové systémy. V priebehu niekoľkých tisícročí sa v našej histórii vystriedali stovky abecedných systémov, tie neskôr nahrádzali nové alebo zanikali spolu s jazykmi, ktoré zachytávali. Dnes sa používa viac než stovka z týchto systémov, ktoré autorka zachytáva vo svojej práci. Tá obsahuje ukážky, mapy, rodokmeň abecied a krátky opis každej z nich. V novinovej forme spolu vytvárajú pravý internacionálny denník 20. storočia bez ohľadu na množstvo používateľov alebo svoje rozšírenie. Noviny The Script Hunter majú 16 strán a sú vytlačené na papieri Olin Cream.