back-to-home

Nešťastná balerína
Zuzana Svatíková

Virvar - komplexná platforma na podporu lokálneho dizajnu
Svatíková Zuzana

#Nominácia  #Umenie & dizajn & remeslo

Autorka používa úžitkové umenie ako kanvas na ucelenú umeleckú výpoveď a angažovaný vnútorný dialóg tvorcu s vonkajším svetom. Sprostredkúva ním príbehy, odkazy a otvára kritické otázky, ktoré sa ľahšie „pašujú von“ cestou autorskej tvorby. Dielo sa dotýka aktuálnej problematiky genderu, pop-kultúry a násilia v nej, archetypov hrdinu a obete a fenoménu absurdnosti životných situácií. Impozantný vrchnák slúži v danej kompozícii ako juxtapozícia – „vyvretím“ exhibuje akési uvoľnenie napätia, oslobodenie, katarziu. Ako technika bol použitý glazovaný porcelán odlievaný do sadrových foriem, vypálený na 1 280 stupňov a maľovaný nadglazúrovanými farbami. Vrchnák je pokovovaný titánovou vrstvou.