back-to-home

MODULO – inovatívne aplikácie uhlíkových nanomateriálov
Michala Lipková, Vlasta Kubušová, Ivana Palušová, Jana Vlčková

Marian Vojs (výskumný pracovník)

#Cena  #Nové horizonty
Špeciálne uznanie za opraviteľný dizajn

Inovatívne zariadenie na epidemiologickú prevenciu určené pre miesta s hromadným výskytom osôb, ktoré vďaka inovatívnym technológiám nahrádza chemické dezinfekčné procesy. Funkcie modulárneho dezinfekčného stojana sú škálovateľné (senzoricky riadená bezdotyková dezinfekcia rúk a vzduchu inovatívnymi technológiami, meranie teploty osôb, informačná funkcia) a boli navrhnuté s dôrazom na dlhodobé využitie, a to vďaka vymeniteľnosti funkcií a zníženému environmentálnemu vplyvu. Projekt využíva diamantové nanotechnológie na elektrolýzu vody a fotokatalýzu vzduchu. Projekt je výsledkom interdisciplinárnej spolupráce Fakulty architektúry a dizajnu a Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity a iniciatívy COVID COLAB.

Špeciálne uznanie za opraviteľný dizajn bolo udelené v spoluprácia s Repairably (https://repairably.com/).

Ďalšie práce a diela


Breathe In / Breathe Out
Vlasta Kubušová, Moritz Maria Karl, Miroslav Král
#Nové horizonty