back-to-home

Manual
Ondrej Jób

#Nominácia  #Písmo

Cieľom projektu Manual je digitalizácia tradičných typov písma používaných v preddigitálnej ére vo verejnom priestore na Slovensku, ich modernizácia a opätovné uvedenie do používania. Výsledkom je rozširujúci sa katalóg moderných digitálnych písiem určený pre všetkých dizajnérov – od zamestnancov smaltovní, ktorí tak majú možnosť produkovať klasické tabuľky moderne a rýchlo, až po mladých digitálnych dizajnérov, čo môžu dať týmto oživeným písmam nový zmysel. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Ďalšie práce a diela


Knihy štúdia Egreš
Ondrej Jób, Michal Tornyai, Silvia Vargová
#Knihy a publikácie

Mapa slovenských železníc
Ondrej Jób
#Nové horizonty