back-to-home

Manual
Ondrej Jób

#Cena  #Písmo
Hlavná cena v kategórií písmo

Cieľom projektu Manual je digitalizácia tradičných typov písma používaných v preddigitálnej ére vo verejnom priestore na Slovensku, ich modernizácia a opätovné uvedenie do používania. Výsledkom je rozširujúci sa katalóg moderných digitálnych písiem určený pre všetkých dizajnérov – od zamestnancov smaltovní, ktorí tak majú možnosť produkovať klasické tabuľky moderne a rýchlo, až po mladých digitálnych dizajnérov, čo môžu dať týmto oživeným písmam nový zmysel. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Hodnotenie poroty: Ondrej Jób vo svojom projekte zdigitalizoval série písiem, ktoré sa tradične používali vo verejnom priestore na rôznych tabuliach a tabuľkách. V podobe systematického katalógu ostanú uchované pre ďalšie generácie. Porotu presvedčila šírka a detailnosť spracovania digitálnej verzie celého písmového systému. Zachytáva časť našej typografickej histórie a je určený pre všetkých dizajnérov. Poslúži dobre pre zamestnancov smaltovní, ale aj súčasným digitálnym dizajnérom, ktorí môžu dať týmto oživeným starým a nadčasovým písmam nový život.

Ďalšie práce a diela


Knihy štúdia Egreš
Ondrej Jób, Michal Tornyai, Silvia Vargová
#Knihy a publikácie

Mapa slovenských železníc
Ondrej Jób
#Nové horizonty