back-to-home

Maliar a chlapec
Martina Rozinajová

Spolupráca: Simona Čechová (ilustrácie)
Vydavateľ: Monokel

#Cena  #Knihy a publikácie
Špeciálne uznanie za vynikajúce ilustrácie v kontexte komunikačného dizajnu

Kniha, ktorej ambíciou je zoznámiť mladého čitateľa s možnosťami a prejavmi moderného výtvarného umenia na príklade diela Ľudovíta Fullu v jeho reprezentatívnom tematickom a štýlovom rozsahu. Jej základ tvorí príbeh chlapca, ktorý sa stratí v tajomnom dome plnom obrazov, a ich súčasťou sa sám stáva. Spojenie naratívnej linky a vizuálnej hry s dielom jednej z najvýraznejších postáv slovenského výtvarného umenia v 20. storočí umožňuje previesť čitateľa nielen po významných udalostiach a reáliách Slovenska, ktoré maliarova tvorba reflektuje, ale aj po štýlovo rôznorodých obdobiach umelcovej tvorby, pričom citácie Fullovho výtvarného jazyka sa premietajú do ilustrácií aj do typografických a dizajnérskych detailov.

Hodnotenie poroty: Kniha, ktorej ambíciou je zoznámiť mladého čitateľa s možnosťami a prejavmi moderného výtvarného umenia na príklade diela Ľudovíta Fullu, je ukážkovou spoluprácou ilustrátorky a dizajnérky. Simona Čechová dokázala veľmi plynulo napodobniť a interpretovať jednotlivé autorove štýly. Napriek širokému výtvarnému rozsahu funguje knižka aj ako celok vďaka výbornej integrácii ilustrácií a textovej časti.

Ďalšie práce a diela


Školské písmo (písmo Skolske)
Ján Filípek, Martina Rozinajová
#Nominácia #Písmo