back-to-home

Magazín trʌst
Matúš Hnát

 #Knihy a publikácie

Magazín pre 13. ročník festivalu [fjúžn], ktorý sa prostredníctvom rozhovorov, reportáží, esejí cudzincov, prieskumov a špeciálnych fotografických projektov snaží zvyšovať povedomie o živote nových menšín na Slovensku.

Ďalšie práce a diela


BRaK: Melanchólia
Matúš Hnát
#Kampaň

festival [fjúžn]
Matúš Hnát
#Nominácia #Kampaň

knižná edícia KPTL
Matúš Hnát
#Nominácia #Knihy a publikácie

Magazín Identity
Matúš Hnát
#Knihy a publikácie

Ostrov hudby 2
Matúš Hnát
#Obal a objekt

Singularch
Matúš Hnát
#Nominácia #Plagát a vizuál

Traces of the Virgin Mary in Post-Communist Europe
Matúš Hnát
#Knihy a publikácie