back-to-home

Ľudácka prevýchova
Peter Gála

Vydavateľ: Artforum

 #Knihy a publikácie

Ľudácka prevýchova sú dve knihy v jednej. Autobiografický príbeh väzenkyne Márie Janšákovej, neprávom odsúdenej počas obdobia nacistického slovenského štátu, je doplnený komentárom historičky Maríny Zavackej. Knižný dizajn navzájom prepája texty, citácie, rozsiahle poznámky, množstvo dobových fotografií a archívne dokumenty do jedného celku. Výber písma, formátu, layoutu, ale aj duotónová tlač reprodukcií a poznámok sa snažia poskytnúť čo najkomfortnejší zážitok z čítania knihy.

Ďalšie práce a diela


Čas-opis 1989
Peter Gála, lab.SNG
#Nominácia #Digital

Experiment so Sofiou
Peter Gála
#Knihy a publikácie