back-to-home

Krajiny / Horizonty – dekor
Patrik Illo

Výrobca: Rona, a. s.

#Nominácia  #Domov & verejný priestor

Kolekcia dekorácií navrhnutá pre skláreň Rona, ktorá je významným producentom úžitkového skla. Významnú časť produkcie sklárne tvorí dekorované sklo v rôznych technológiách – panto, diaryt, ručná maľba, strojový brus. Dekor „Krajiny-horizonty“ je kombináciou ručne maľovaného kovového pásika (zlato, platina) a listra. Ambíciou projektu bolo použitie tradičných priemyselných dekoračných techník v novom, súčasnom vizuálnom stvárnení. Dekor bol navrhnutý na staršiu kolekciu Medium, ktorú tiež navrhol autor a ktorá je jedným z najpredávanejších produktov sklárne Rona na americkom kontinente.

Ďalšie práce a diela


Ballet
Patrik Illo
#Domov & verejný priestor

Handy
Patrik Illo
#Domov & verejný priestor

Miznutie
Patrik Illo
#Umenie & dizajn & remeslo

Norman, Bobuľka a Pekný Tlsťoch
Patrik Illo
#Domov & verejný priestor

Prvá zo všetkých váz (Sklo a pred sklom)
Patrik Illo
#Umenie & dizajn & remeslo

STEP BY STEP
Patrik Illo
#Domov & verejný priestor

Vedľajšia váza
Patrik Illo
#Umenie & dizajn & remeslo