back-to-home

Kapitál
Dávid Koronczi, Šimon Chovan, Magdaléna Scheryová, David Kalata, Tereza Maco

Vydavateľ: KPTL, literarnyklub.sk

 #Knihy a publikácie

Kritický kultúrno-spoločenský mesačník Kapitál vznikol s túžbou po platforme, na ktorej by sa angažovane reflektovali dôležité kultúrne a spoločenské fenomény. Jeho cieľom je prinášať nielen kvalitnú a kritickú publicistiku, ale aj odvážny a kreatívny vizuálny prejav a novú domácu i zahraničnú umeleckú tvorbu. Pre redakciu je kľúčovou vizuálna identita, v rámci ktorej každý mesiac ponúka priestor jednému umelcovi, aby využil celé číslo ako „galériu“ a zároveň sa tak koncepčne na ňom podieľal. Zo Slovenska to doteraz boli napríklad Martin Piaček, Jana Kapelová, či Emília Rigová. Vizuálny koncept vytvoril umelec Dávid Koronczi, rôzne čísla časopisu okrem neho vytvárajú aj grafickí dizajnéri Šimon Chovan, Magdaléna Scheryová a David Kalata. Výber ilustrácií má na starosti kurátorka Ivana Rumanová.

Ďalšie práce a diela


Archívna správa o stave Vysokej školy výtvarných umení 1949 – 1989
Andrej & Andrej, David Kalata
#Nominácia #Knihy a publikácie

Archívna správa o stave Vysokej školy výtvarných umení 1949 – 1989
Andrej & Andrej, David Kalata
#Nominácia #Plagát a vizuál

Erik Šimšík: Veľká budúcnosť
Aurélia Garová, Tereza Maco
#Knihy a publikácie

KC Diera do sveta – programové plagáty
Barbora Bohušová, Šimon Chovan
#Nominácia #Ilustrácia #Identita

Nie som tu, som v Arkádii
Aurélia Garová, Tereza Maco
#Kampaň

Take Care
Andrej & Andrej, David Kalata
#Kampaň