back-to-home
https://www.youtube.com/watch?v=cYiuRNr43Uo&ab_channel=IOKO

IOKO & NA „SPRING 2020“ collection
Dana Prekopová

Pavel Kahotski, Nastassia Kahotski Aleinikava
Výrobca: NASTASSIA ALEINIKAVA STUDIO

#Cena  #Umenie & dizajn & remeslo
Cena v oblasti Umenie & dizajn & remeslo

Kolekcia okuliarov vyrábaná výhradne ručne, v ktorej každý jeden kus je solitér a jediný originál. Spoluautorka prihláseného diela Dana Prekopová zohráva kľúčovú úlohu pri návrhu kolekcie, farebnosti a osobitého dizajnu. Pri tvorbe autori premýšľali nad každým krokom – od návrhu detailov, použitého materiálu až po zero waste vyhotovenie. Navrhnuté balenie pre okuliare je určené zároveň aj pre šperk, ktorý vznikol z „okuliarového oka“ – odpadu pri výrobe okuliarov – a spolu s okuliarmi vytvára jeden celok. Pri koncepcii tvorby autori nezabudli ani na prezentáciu a výber okuliarovej „múzy“, ktorej tvár sa stáva súčasťou filozofie celej kolekcie. Autori sa radi pohrávajú s vizuálnymi premenami svojej „múzy“, čím prezentujú kľúčovú ideu vnímania okuliarov ako dôležitého osobnostného prvku.