back-to-home

Impermanence
Terézia Denková

Spolupráca: Frances Stusche, Marian Essl (kódovanie)
Škola: Universität für Angewandte Kunst, Viedeň
Pedagogička: Katharina Uschan

 #Študentský dizajn

Vizuálna identita ročníkovej výstavy študentov grafického dizajnu na viedenskej Univerzite úžitkového umenia Die Angewandte s názvom Impermanence reflektuje tému nestálosti v dnešnom svete. Kľúčovým elementom celého vizuálu je interaktívna typografia, ktorá reaguje na ľudský pohyb účastníkov výstavy. Ťažiskom je premenlivosť, ktorá sa premieta do nečakaných tvarov písma. Celá idea je založená na fázach večného cyklu vývoja a úpadku, ktorému zodpovedajú jednotlivé stavy únavy, obnovy a zisku – tieto fázy boli kľúčovým východiskovým bodom koncepcie katalógu ako hlavného výstupu výstavy.

Ďalšie práce a diela