back-to-home

The Július Koller Society
Ľubica Segečová

Klient: The Július Koller Society

#Nominácia  #Identita

Vizuálna stratégia pre The Július Koller Society ukotvuje nový výstavný program k existujúcej funkcii archívu Júliusa Kollera. Východiskom je snaha nekonkurovať vystavovaným a prezentovaným umeleckým výstupom, ale poskytnúť im rámec, ktorý by bol dostatočne vecný a zároveň identifikovateľný. V podstate ide o spôsob ukladania textov na vždy rovnaký formát. Po obvode plagátu vzniká záznam – archív činnosti JKS, ktorý je prítomný na každej tlačovine, postupne rastie a nabaľuje na seba ďalšie aktivity JKS. Zdanlivo plynulý text narúša jemná zmena veľkosti písma vždy v mene vystavujúceho autora a v názve JKS. Vďaka diskrepancii tak vzniká z obyčajného textu ilustrácia.

Ďalšie práce a diela


Priestor – noviny pre budúcich tvorcov a obdivovateľov architektúry
Ľubica Segečová, Ivana Čobejová
#Knihy a publikácie