back-to-home

Grape brána
Martin Skoček, Pavol Dobšinský

Klient: Grape Agency

#Nominácia  #Priestor

Rok 2019 sa na hudobnom festivale Grape niesol v téme búrka, ktorá je už jeho každoročným nepozvaným hosťom. Jedným zo zadaní pre podujatie bolo vytvoriť vstupný objekt, ktorý by bol reprezentantom a prvým stretnutím s festivalovou identitou na mieste konania. Základným prvkom multimediálnej inštalácie sa stala gurtňa, teda popruh, ktorý je najväčším bojovníkom proti búrke. Tisíc (hrmených) gurtní tak vo vetre efektívne búchalo o seba. Inštalácia bola doplnená o ďalšie médiá, ako vodná para, dymová clona, zvukový mix a osvetlenie tak, aby tvorili ucelený zážitok pre návštevníka.

Ďalšie práce a diela


CE ZA AR pavilon
Martin Skoček, Pavol Dobšinský, Lucia Uhnáková
#Priestor