back-to-home

Fight Fligt Freeze
Terézia Denková

Škola: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Pedagóg: Pavol Bálik

#Nominácia  #Študentský dizajn

Publikácia Fight Fligt Freeze skúma tému strachu v bežnom živote, ale najmä v profesii grafického dizajnéra a typografa. Sleduje, ako ovplyvňuje rozhodnutia a aké sú možnosti jeho eliminácie. Štruktúra práce autorky vychádza z troch reakcií organizmu na stresovú situáciu – útok, útek, zamrznutie – a tie sa stali kľúčovými v prístupe k dizajnu. Z toho vychádza trojformátový charakter publikácie: útok – obklopujeme sa tým, čo nám spôsobuje strach, útek – zodpovedá podrobnej analýze a dávkovaniu strachu prostredníctvom mikrotypografie a zamrznutie – vytesňujeme príčinu strachu. Strach z vytvorenia chýb pri typografickej práci sa stáva zámerným dizajnérskym princípom.

Ďalšie práce a diela