back-to-home

FET!Š 2
Štefan Sekáč

#Nominácia  #Umenie & dizajn & remeslo

Autor pracuje prevažne v médiu keramiky a porcelánu, jeho tvorba je orientovaná na tvorivý experiment, kritiku trendov a komercie, na hľadanie modiel a ideálov súčasnosti. Jeho tvorbe však nechýba ani umelecké zveličenie. Autor komentuje súčasné dianie a problémy rezonujúce v spoločnosti. V kolekcii Fetiš odlievaním nafúknutých balónikov zakonzervoval v čiernom porceláne predmety dočasnej trvácnosti. Kolekcia bola prezentovaná na Biennale Revelations v Grand Palais v Paríži a na základe kurátorského výberu parížskeho Design Week bola aj súčasťou výstavy 1000 VASES v Paríži.