back-to-home

Uroboros Festival
Lenka Hámošová

Klient: DOX - Centrum současného umění

#Nominácia  #Digital

Vizuál pre prvý ročník Medzinárodného festivalu kritického dizajnu a umenia Uroboros: Dizajn v znepokojivom období. Autorka komunikuje neuchopiteľnosť dnešných celospoločenských problémov a naliehavú potrebu ich reflexie v dizajne a umení formou neustále sa meniacich prelínajúcich sa abstraktných tvarov v kombinácii s toxicky pôsobiacou reflexnou farbou. Logo predstavuje typografický symbol uroborosa – bájneho hada požierajúceho svoj vlastný chvost, ktorý sa v animovaných materiáloch pomaly točí, čím zobrazuje rotáciu tematizovaného bludného kruhu.