back-to-home

festival [fjúžn]
Matúš Hnát

Klient: Nadácia Milana Šimečku

#Nominácia  #Kampaň

Vizuálna identita a tlačoviny pre 14. ročník multižánrového a multikultúrneho festivalu [fjúžn] s témou Identity. Podujatie sa dlhodobo zameriava na migráciu a cudzincov na Slovensku s celoslovenským i medzinárodným významom. Ponúka bohatý program zložený z koncertov, výstav, literatúry, divadla, filmu, workshopov, prednášok a prezentácií, diskusií, komunitných podujatí, programu pre deti, školských akcií a ďalších aktivít. Súčasťou komunikácie festivalu je aj magazín, ktorý sa snaží zvyšovať povedomie o živote nových menšín na Slovensku. Jeho obsahom sú rozhovory, reportáže, eseje, prieskumy a špeciálne fotografické projekty.

Ďalšie práce a diela


BRaK: Melanchólia
Matúš Hnát
#Kampaň

knižná edícia KPTL
Matúš Hnát
#Nominácia #Knihy a publikácie

Magazín Identity
Matúš Hnát
#

Magazín trʌst
Matúš Hnát
#Knihy a publikácie

Ostrov hudby 2
Matúš Hnát
#Obal a objekt

Singularch
Matúš Hnát
#Nominácia #Plagát a vizuál

Traces of the Virgin Mary in Post-Communist Europe
Matúš Hnát
#Knihy a publikácie