back-to-home

Experiment so Sofiou
Peter Gála

Spolupráca: Petra Lukovicsová (ilustrácie)
Vydavateľ: Albatros Media Slovakia

 #Knihy a publikácie

Príbeh Zuzany Štelbaskej o dospievaní mladého dievčaťa Sofie. Dvojfarebné kresby dopĺňa niekoľko ilustrácií na pauzovacom papieri. Priehľadnosťou a prekrývaním kresieb vznikajú nové kompozície, čím sa čítanie stáva interaktívnejším. Výber písma a knižných materiálov dopĺňa štýl a charakter ilustrácií.

Ďalšie práce a diela


Čas-opis 1989
Peter Gála, lab.SNG
#Nominácia #Digital

Ľudácka prevýchova
Peter Gála
#Knihy a publikácie