back-to-home

Energy Manifest Conference 2019
Andrej & Andrej (Andrej Barčák, Andrej Čanecký), Martin Kahan

Spolupráca: Grau (architektúra), Echt Creative Community (animácia)
Klient: Slovenská batériová aliancia

 #Kampaň

Vizuálna identita odbornej konferencie Energy Manifest je založená na interaktivite a pohybe farebného gradientu, ktorý reflektuje energiu v uzavretom priestore, a teda tému konferencie – energy storage (skladovanie energie). Autor kampane prezentuje pomerne komplikovanú tému interaktívne – návštevník webovej stránky odhaľuje pohybom kurzora energiu uchovanú v objektoch pod obsahom, či priamo na konferencii. Vďaka jeho kinetickému pohybu sa mení projekcia na obrazovke, ktorú vytvorili v spolupráci s tímom architektov.

Ďalšie práce a diela


Archívna správa o stave Vysokej školy výtvarných umení 1949 – 1989
Andrej & Andrej, David Kalata
#Nominácia #Knihy a publikácie

Archívna správa o stave Vysokej školy výtvarných umení 1949 – 1989
Andrej & Andrej, David Kalata
#Nominácia #Plagát a vizuál

Dornkappel – Banda tupých hláv
Andrej & Andrej, Igor Machata
#Animácia a video

Dornkappel – Requiem
Andrej & Andrej
#Obal a objekt

Flaam Festival 2018
Andrej & Andrej, Michal Chrastina
#Nominácia #Kampaň

Flaam Festival 2019
Andrej & Andrej
#Nominácia #Ilustrácia #Kampaň

Plán Bratislava
Martin Jenča, Slávka Pauliková, Martin Kahan
#Nové horizonty

Take Care
Andrej & Andrej, David Kalata
#Kampaň

Verejná ochrankyňa práv
Andrej & Andrej
#Nominácia #Identita

Webstránka STM
Martin Kahan, Andrej & Andrej
#Digital