back-to-home

Dots
DevKid Studio (Ján Šicko)

#Nominácia  #Digital

Dots je autorský softvér generujúci grafický výstup v reálnom čase na základe parametrov. Vytvorený je ako vizuálny či VJ-ský nástroj určený pre akcie ako súčasť scénografie či architektúry. Srdce softvéru tvorí adaptácia algoritmu Craiga Reynoldsa, ktorý v 80. rokoch zadefinoval pravidlá správania sa pohybu jednotlivca a masy, tak ako tento jav môžeme sledovať pri pohybe kŕdľa vtákov, či húfe rýb. Algoritmus je rozšírený o ďalšie funkcionality, ktoré pomáhajú vytvárať čitateľný obraz alebo zvyšovať dynamiku výstupu, kde platí, že na seba pôsobia protichodné sily, body sa navzájom priťahujú, ale zároveň aj odpudzujú, snažia sa dosiahnuť spoločné smerovanie, ale aj nadobudnúť svoju jedinečnú pozíciu v priestore. Miera pôsobenia síl sa na základe inštrukcií operátora mení.