back-to-home

Dornkappel – Banda tupých hláv
Andrej & Andrej (Andrej Barčák, Andrej Čanecký), Igor Machata

Klient: Dornkappel

 #Animácia a video

Videoklip využívajúci prvky animácie je doslovnou interpretáciou textu piesne Banda tupých hláv. Náladu videa udáva hmlistá atmosféra, ktorá evokuje rozostrený rozdiel medzi realitou a imagináciou. Divák sleduje vizualizáciu stavu delíria spôsobeného životným štýlom, ktorý sprevádza časť generácie miléniálov.

Ďalšie práce a diela


Archívna správa o stave Vysokej školy výtvarných umení 1949 – 1989
Andrej & Andrej, David Kalata
#Nominácia #Knihy a publikácie

Archívna správa o stave Vysokej školy výtvarných umení 1949 – 1989
Andrej & Andrej, David Kalata
#Nominácia #Plagát a vizuál

Dornkappel – Requiem
Andrej & Andrej
#Obal a objekt

Energy Manifest Conference 2019
Andrej & Andrej, Martin Kahan
#Kampaň

Flaam Festival 2018
Andrej & Andrej, Michal Chrastina
#Nominácia #Kampaň

Flaam Festival 2019
Andrej & Andrej
#Nominácia #Ilustrácia #Kampaň

Take Care
Andrej & Andrej, David Kalata
#Kampaň

Verejná ochrankyňa práv
Andrej & Andrej
#Nominácia #Identita

Webstránka STM
Martin Kahan, Andrej & Andrej
#Digital