back-to-home

Critical Daily – kritická prax v grafickom dizajne
Katarína Balážiková

#Cena  #Nové horizonty
Hlavná cena v kategórií nové horizonty

Medzinárodný blogzine pre grafických dizajnérov, ktorému predchádzal niekoľkoročný výskum, je otvoreným archívom kritickej praxe a slúži ako médium na vyhľadávanie, komentovanie a pridávanie kritických tém, myšlienok a projektov. Samotné projekty zobrazuje ako posty, ktoré je možné filtrovať aj vďaka originálnemu algoritmu CriticalMeter.
Ten si užívatelia môžu upraviť podľa vlastných kritérií. Inovatívnou stránkou projektu je aj možnosť jeho generovania do PDF – dizajnérom je tak umožnené vytvoriť si personalizovaný tlačený zine. Význam projektu je aj spoločenský – dizajnéra dostáva do pozície komentátora. Projekt je ojedinelý v medzinárodnom kontexte a ukazuje dizajn ako disciplínu, ktorá prechádza dôležitou transformáciou v mediálnej spoločnosti.

Hodnotenie poroty: Kategória Nové horizonty oceňuje aj autorské a experimentálne projekty alebo výskum a vývoj v oblasti komunikačného dizajnu. Webzin Critical Daily prekračuje horizonty tvorby k celospoločenským témam, a keďže je v anglickom jazyku, posúva náš dizajn a jeho kritickú reflexiu bližšie k medzinárodnej scéne. Porota ocenila obsahovú stránku projektu, ktorá je dôležitá pre hlbšiu reflexiu celého odboru, ale zaujal ju aj výrazný vizuálny náboj webzinu.