back-to-home

Critical Daily – kritická prax v grafickom dizajne
Katarína Balážiková

#Nominácia  #Nové horizonty

Medzinárodný blogzine pre grafických dizajnérov, ktorému predchádzal niekoľkoročný výskum, je otvoreným archívom kritickej praxe a slúži ako médium na vyhľadávanie, komentovanie a pridávanie kritických tém, myšlienok a projektov. Samotné projekty zobrazuje ako posty, ktoré je možné filtrovať aj vďaka originálnemu algoritmu CriticalMeter.
Ten si užívatelia môžu upraviť podľa vlastných kritérií. Inovatívnou stránkou projektu je aj možnosť jeho generovania do PDF – dizajnérom je tak umožnené vytvoriť si personalizovaný tlačený zine. Význam projektu je aj spoločenský – dizajnéra dostáva do pozície komentátora. Projekt je ojedinelý v medzinárodnom kontexte a ukazuje dizajn ako disciplínu, ktorá prechádza dôležitou transformáciou v mediálnej spoločnosti.