back-to-home

Crayonic KeyVault
Anton Bendis

Klient: Crayonic

#Cena  #Práca & mobilita
Špeciálne uznanie za prínos v oblasti digitálnych nástrojov

Osobné prenosné zariadenie, ktoré slúži ako „kľúč“ v digitálnom svete. Dokáže bezpečne a nespochybniteľne prepojiť fyzickú identitu majiteľa s jeho identitami v kyberpriestore prostredníctvom pokročilého šifrovania, avšak spôsobom, ktorý je jednoduchý ako odomknutie auta. Crayonic KeyVault dokáže viacerými formami biometrie – odtlačok prsta, rukopis, hlas – rozoznať svojho majiteľa a autorizovať ho voči webovým stránkam a službám online, bez nutnosti zadávať heslá. Dokáže, napríklad, odomknúť pracovný počítač jedným dotykom, bez hesla bezpečne prihlásiť do internetového bankovníctva či prihlásiť do súkromného emailového účtu. Tento produkt je možné nastaviť aj ako vstupnú kartu na otváranie dverí. Prepája teda fyzický a digitálny svet – bezpečne a jednoducho.