back-to-home

Cena Oskára Čepana – výstavný dizajn a vizuálna identita
Peter Liška

Klient: Nadácia – Centrum súčasného umenia

#Cena  #Priestor
Špeciálne uznania za ekologický prínos

Vizuál Ceny Oskára Čepana je záznamom vlastnej evolúcie. Jej princípom je minimalizovanie vstupov – materiálna aj vizuálna recyklácia v kombinácii s hľadaním nových či iných riešení praktických problémov (grafického) dizajnu. Čo s nevhodným výstavným priestorom? Čo s produkciou tlačí? Čo so sociálnymi médiami? Čo s akustikou priestoru? Čo s umením? Čo s obsahom? Čo s odpadom?

Hodnotenie poroty: Porotu zaujala autorova reflexia odpadu, ktorý produkujú výstavy. Jeho návrh vizuálu pre Cenu Oskára Čepana umožňuje recyklovať výstavné materiály aj v ďalších ročníkoch súťaže. Vďaka minimalizmu sa výstava vie prispôsobiť akémukoľvek priestoru.

Ďalšie práce a diela


Edukatívne výstavy v Novej Cvernovke
Branislav Matis, Boris Meluš, Ivan Galdík, Peter Liška
#Priestor