back-to-home

BRaK: Melanchólia
Matúš Hnát

Klient: BRaK

 #Kampaň

Vizuálna identita a tlačoviny pre BRaK – Bratislavský knižný festival, ktorý je platformou pre malých a stredných vydavateľov a prináša možnosti aj pre iných hráčov na trhu, medzi nimi umelcov, grafických dizajnérov a ilustrátorov. Po piatich rokoch budovania vzťahov a dramaturgického rastu sa festival zameral na aktuálne problémy a témy v priestore strednej Európy. Témou šiesteho ročníka bola Melanchólia.

Ďalšie práce a diela


festival [fjúžn]
Matúš Hnát
#Nominácia #Kampaň

knižná edícia KPTL
Matúš Hnát
#Nominácia #Knihy a publikácie

Magazín Identity
Matúš Hnát
#Knihy a publikácie

Magazín trʌst
Matúš Hnát
#Knihy a publikácie

Ostrov hudby 2
Matúš Hnát
#Obal a objekt

Singularch
Matúš Hnát
#Nominácia #Plagát a vizuál

Traces of the Virgin Mary in Post-Communist Europe
Matúš Hnát
#Knihy a publikácie