back-to-home

Noa!
Katarína Hutníková

Klient: Noa dizajn

#Cena  #Obal a objekt
Špeciálne uznania za ekologický prínos

Noa! je začínajúca slovenská značka, ktorá chce opäť zatraktívniť bavlnené vreckovky a podporiť tak nepoužívanie jednorazových vecí. Pre svoju misiu hľadala výrazný a dôvtipný koncept, ktorý by vytvoril priestor pre priamočiaru komunikáciu s cieľovým publikom. Autorka preto zvolila ako dominantný grafický prvok kruh s úprimným posolstvom – vo veľkej miere sú to rôzne slovné hračky či vtipné zámeny slov prispôsobené jednotlivým cieľovým segmentom. Celkový dizajn vreckovky hravou formou podporuje alebo dopĺňa tento výrok a umocňuje vizuálny, takmer osobný dialóg. Všetky návrhy sú tvorené pomocou šiestich základných farieb pre rozpoznateľnosť a jednotný vizuálny štýl.

Hodnotenie poroty: Slovenská značka, ktorá chce opäť zatraktívniť bavlnené vreckovky a podporiť tak nepoužívanie jednorazových vecí. Pre svoju misiu našla výrazný a dôvtipný koncept, ktorý vytvoril priestor pre priamočiaru komunikáciu s cieľovým publikom.