back-to-home
https://www.youtube.com/watch?v=2lStfLR5AwE&ab_channel=Dieradosveta

Amenge
Zuzana Zmateková

Henrieta Tholt, Petra Kurutzová

#Cena  #Spoločnosť & životné prostredie
Cena v oblasti Spoločnosť & životné prostredie

Amenge v rómčine znamená „nám“. Cieľom projektu je podporiť rozvoj rómskej kultúry a zároveň napomáhať budovaniu rómskej identity cez tvorbu kolekcie textilných potlačí vytvorených v spolupráci s rómskymi deťmi. Hlavnou projektovou aktivitou okrem samotnej tvorby textílií je aj workshop, ktorý participantom rómskeho pôvodu dáva priestor reflektovať vizualitu svojho etnika a jeho súčasnej vizuálnej identity v domácom i svetovom kontexte. Autorka projektu a kolekcie látok – textilná dizajnérka Zuzana Zmateková – spolupracovala na tvorbe a realizovaní kreatívnych workshopov s textilnou výtvarníčkou Henrietou Tholtovou.