Kontakt  
back-to-home

Kontakt

Slovenské centrum dizajnu
Jakubovo nám. 12
P.O.Box 131
814 99 Bratislava

ncd@scd.sk
+421 908 784 987
www.scd.sk

Organizačný tím

Soňa Trubíniová
koordinátorka NCD 2020
sona.trubiniova@scd.sk
+421 908 784 987

Maroš Schmidt
riaditeľ SCD, odborná spolupráca
maros.schmidt@scd.sk

Sylvia Jokelová
kurátorka NCD 2021
jokelova@vsvu.sk

Gabriela Rybáriková
vedúca Oddelenia produkcie a programov pre verejnosť SCD
gabriela.rybarikova@scd.sk
+421 918 110 247

Alexandra Kollarová
PR a kontakt pre médiá
alex.kollarova@gmail.com
+421 915 435 400

Andrej & Andrej, Matej Vojtuš
vizuál a grafický dizajn
info@andrejandrej.com

Michal Čudrnák
prihláška NCD – podpora