NCD20
Najväčšia prehliadka komunikačného dizajnu rokov 2018—2019.

Prihlasovanie trvá do 6. 7. 2020 do 12:00

Prihlasovanie ukončené. Ďakujeme!

Výzva prihlásiť sa platí pre profesionálnych grafických dizajnérov, firmy a študentov vysokých škôl so zameraním na komunikačný dizajn a príbuzné disciplíny: súťažné podmienky (pdf) a štatút súťaže (pdf).

Čo je NCD?

„Národná cena za dizajn nie je iba súťaž, ale jej hlavným zámerom je konfrontácia aktuálnych trendov v dizajne a možnosť propagovať vašu prácu pred verejnosťou. Výstava aktuálnej tvorby takého rozsahu je totiž pozoruhodnou výročnou udalosťou.“

Mária Rišková, riaditeľka SCD

Prečo sa prihlásiť?

„NCD je najetablovanejším podujatím svojho druhu na Slovensku. Prináša aktuálny prehľad o sebavedomosti slovenského dizajnu a darí sa jej neustále rásť. Dnes už nie je otázkou, prečo sa prihlásiť. Skôr prečo sa neprihlásiť, ak svoju prácu dizajnérky či dizajnéra myslíte naozaj vážne.“

Boris Meluš, kurátor NCD

Termíny

1. 5. – 1. 7. 2020 Registrácia online prihlášok
8. – 20. 7. 2020 1. kolo hodnotenia porotou
27. 7. – 7. 8. 2020 Zber prác pre 2. kolo

Zobraziť všetky termíny

FAQ

Zobraziť všetky otázky

Oblasti
komunikačného
dizajnu

 • Identita
  • vizuálna identita
  • korporátna identita
  • identita značky (brand)
  • dizajn manuál
  • logotyp
  • bankovky a mince
  • reklamné predmety

  Súbor komunikačných realizácií, ako sú napríklad logo, tlačoviny, plagáty, etikety, vizitky, webstránka, digitálne vizuály, reklamné predmety, priestorové prvky a podobne, vytvorený s cieľom jednotnej vizuálnej komunikácie firmy, organizácie, štátu, mesta, obce, produktu, služby, značky, opakujúceho sa podujatia alebo inej dlhodobej činnosti. Môže byť odprezentovaný formou dizajn manuálu a/alebo dokumentáciou jednotlivých realizácií.

 • Kampaň
  • informačná kampaň
  • reklamná kampaň
  • digitálna kampaň
  • kampaň podujatia
  • kampaň akcie
  • kampaň produktu
  • kampaň služby

  Ucelená séria výstupov, napríklad plagáty, brožúry, letáky, citylighty, bilbordy, digitálne vizuály, spoty, animácie alebo iné nosiče a nástroje, ktoré boli vytvorené ako súčasť jednorazovej kampane k produktu, službe, značke, dielu, podujatiu, udalosti alebo inej téme. Môže ísť o informačnú, reklamnú, politickú, environmentálnu alebo vzdelávaciu kampaň, kampaň pre podujatie alebo iné príležitosti.

 • Knihy a publikácie
  • knihy
  • katalógy
  • neperiodické publikácie
  • periodické publikácie
  • časopisy
  • noviny
  • učebnice
  • výročné správy
  • fanziny
  • brožúry

  Komplexný dizajn a typografická úprava kníh, časopisov, novín, učebníc a iných periodických a neperiodických publikácií spadajúcich do oblasti edičný (editorial) dizajn. Zahŕňa celkový súlad jednotlivých elementov s obsahom publikácie ‒ typografické riešenie textu, použitie ilustrácií a fotografií, obálka, výber väzby, papiera, materiálov a výrobných techník.

 • Digital
  • web / microsite
  • aplikácie / software
  • interface (UI/UX) / hry
  • interaktívne vizualizácie
  • digitálne nástroje
  • interaktívne inštalácie
  • newsletter
  • e-kniha

  Projekty, ktorých primárnym účelom je vizuálna komunikácia alebo interakcia na digitálnych médiách (počítače, tablety, smartfóny, virtuálna realita a pod.). Realizácie so statickými, pohybovými či zvukovými prvkami, ako dizajn webových stránok, aplikácií, hier, dizajn užívateľských rozhraní a užívateľských zážitkov (UI a UX), interaktívne vizualizácie, inštalácie alebo nástroje, e-knihy a ďalšie digitálne výstupy.

 • Animácia a video
  • animované infografiky
  • titulkové sekvencie
  • videoklipy
  • VJ-ing
  • motion design

  Realizácie, ktoré v sebe spájajú animované, obrazové, typografické, pohybové a/alebo zvukové prvky a ich účelom je prezentácia či propagácia informácie, služby, diela alebo produktu. Do tejto kategórie môžu byť prihlásené napríklad animované infografiky, titulkové sekvencie, videoklipy alebo iné projekty z oblasti z pohybového (motion) dizajnu.

 • Priestor
  • orientačný systém
  • navigačný systém
  • výstavný dizajn
  • komunikačný dizajn
  • v architektúre, verejnom
  • priestore alebo krajine

  Komunikačné projekty, ktoré sú svojou formou a návrhom prepojené s konkrétnym trojrozmerným priestorom alebo ich úlohou je navigovať alebo vzdelávať používateľa v určitom priestore. Môže ísť napríklad o vonkajšie označenie na budove, navigačný systém v interiéri alebo exteriéri, výstavný dizajn či iný komunikačný dizajn v architektúre, verejnom priestore alebo krajine.

 • Písmo
  • tvorba písma
  • kaligrafia
  • lettering
  • sada piktogramov

  Autorská tvorba písma v kontexte komunikačného dizajnu – navrhovanie a tvorba nových alebo digitalizácia starých písiem, písmových rodín alebo súborov piktogramov, autorský lettering alebo kaligrafia na rôznorodých nosičoch.

 • Obal a objekt
  • obalový dizajn
  • etikety
  • CD/platne/nosiče
  • stolové hry

  Práce zamerané na vizuálne, komunikačné a technické spracovanie materiálu slúžiaceho na zabalenie a ochranu konkrétneho produktu alebo grafické spracovanie iných trojrozmerných objektov, pri ktorých je dôležitá ich komunikačná a informačná úloha.

 • Plagát a vizuál
  • plagát
  • billboard
  • citylight
  • samostatné vizuály
  • poštová známka

  Samostatné plagáty alebo iné vizuály v ľubovoľných formátoch, ktoré nie sú súčasťou širšej komunikačnej série alebo celku. Účelom môže byť komunikácia udalosti, produktu, či myšlienky ale zároveň môžu mať aj presahy do voľnejšieho výtvarného diela.

 • Nové horizonty
  • koncept dizajn
  • self-publishing
  • art design
  • experiment
  • prototypy
  • výskum
  • nepublikované projekty
  • nerealizované projekty

  Projekty, ktoré sa vymykajú bežným zadaniam v ostatných oblastiach, ako sú autorské a experimentálne projekty alebo výskum a vývoj v oblasti komunikačného dizajnu. Môže ísť aj o prototypy, koncept dizajn, art dizajn, self-publishing, nepublikované alebo nerealizované projekty s potenciálom širších presahov.

 • Študentský dizajn
  • všetky spomenuté oblasti vytvorené študentmi

  Študenti vysokých škôl z odborov komunikačný dizajn, grafický dizajn, multimédiá a podobne môžu prihlásiť svoje semestrálne, bakalárske alebo magisterské projekty z akejkoľvek oblasti (kniha, plagát, identita, kampaň, obalový dizajn, výstavný dizajn, dizajn písma atď.), ktoré vznikli pod vedením pedagóga. Prihlásiť sa môžu slovenskí študenti zo slovenských aj zahraničných vysokých škôl, a takisto aj zahraniční študenti študujúci na Slovensku.

  Súbor komunikačných realizácií, ako sú napríklad logo, tlačoviny, plagáty, etikety, vizitky, webstránka, digitálne vizuály, reklamné predmety, priestorové prvky a podobne, vytvorený s cieľom jednotnej vizuálnej komunikácie firmy, organizácie, štátu, mesta, obce, produktu, služby, značky, opakujúceho sa podujatia alebo inej dlhodobej činnosti. Môže byť odprezentovaný formou dizajn manuálu a/alebo dokumentáciou jednotlivých realizácií.

  Ucelená séria výstupov, napríklad plagáty, brožúry, letáky, citylighty, bilbordy, digitálne vizuály, spoty, animácie alebo iné nosiče a nástroje, ktoré boli vytvorené ako súčasť jednorazovej kampane k produktu, službe, značke, dielu, podujatiu, udalosti alebo inej téme. Môže ísť o informačnú, reklamnú, politickú, environmentálnu alebo vzdelávaciu kampaň, kampaň pre podujatie alebo iné príležitosti.

  Komplexný dizajn a typografická úprava kníh, časopisov, novín, učebníc a iných periodických a neperiodických publikácií spadajúcich do oblasti edičný (editorial) dizajn. Zahŕňa celkový súlad jednotlivých elementov s obsahom publikácie ‒ typografické riešenie textu, použitie ilustrácií a fotografií, obálka, výber väzby, papiera, materiálov a výrobných techník.

  Projekty, ktorých primárnym účelom je vizuálna komunikácia alebo interakcia na digitálnych médiách (počítače, tablety, smartfóny, virtuálna realita a pod.). Realizácie so statickými, pohybovými či zvukovými prvkami, ako dizajn webových stránok, aplikácií, hier, dizajn užívateľských rozhraní a užívateľských zážitkov (UI a UX), interaktívne vizualizácie, inštalácie alebo nástroje, e-knihy a ďalšie digitálne výstupy.

  Realizácie, ktoré v sebe spájajú animované, obrazové, typografické, pohybové a/alebo zvukové prvky a ich účelom je prezentácia či propagácia informácie, služby, diela alebo produktu. Do tejto kategórie môžu byť prihlásené napríklad animované infografiky, titulkové sekvencie, videoklipy alebo iné projekty z oblasti z pohybového (motion) dizajnu.

  Komunikačné projekty, ktoré sú svojou formou a návrhom prepojené s konkrétnym trojrozmerným priestorom alebo ich úlohou je navigovať alebo vzdelávať používateľa v určitom priestore. Môže ísť napríklad o vonkajšie označenie na budove, navigačný systém v interiéri alebo exteriéri, výstavný dizajn či iný komunikačný dizajn v architektúre, verejnom priestore alebo krajine.

  Autorská tvorba písma v kontexte komunikačného dizajnu – navrhovanie a tvorba nových alebo digitalizácia starých písiem, písmových rodín alebo súborov piktogramov, autorský lettering alebo kaligrafia na rôznorodých nosičoch.

  Práce zamerané na vizuálne, komunikačné a technické spracovanie materiálu slúžiaceho na zabalenie a ochranu konkrétneho produktu alebo grafické spracovanie iných trojrozmerných objektov, pri ktorých je dôležitá ich komunikačná a informačná úloha.

  Samostatné plagáty alebo iné vizuály v ľubovoľných formátoch, ktoré nie sú súčasťou širšej komunikačnej série alebo celku. Účelom môže byť komunikácia udalosti, produktu, či myšlienky ale zároveň môžu mať aj presahy do voľnejšieho výtvarného diela.

  Projekty, ktoré sa vymykajú bežným zadaniam v ostatných oblastiach, ako sú autorské a experimentálne projekty alebo výskum a vývoj v oblasti komunikačného dizajnu. Môže ísť aj o prototypy, koncept dizajn, art dizajn, self-publishing, nepublikované alebo nerealizované projekty s potenciálom širších presahov.

  Študenti vysokých škôl z odborov komunikačný dizajn, grafický dizajn, multimédiá a podobne môžu prihlásiť svoje semestrálne, bakalárske alebo magisterské projekty z akejkoľvek oblasti (kniha, plagát, identita, kampaň, obalový dizajn, výstavný dizajn, dizajn písma atď.), ktoré vznikli pod vedením pedagóga. Prihlásiť sa môžu slovenskí študenti zo slovenských aj zahraničných vysokých škôl, a takisto aj zahraniční študenti študujúci na Slovensku.

Porota

 • Boris Meluš, kurátor (SK)

  Boris Meluš je grafický dizajnér. Vyštudoval pražskú UMPRUM (2009), počas štúdia absolvoval stáže na VŠVU v Bratislave a na KABK v Haagu. Venuje sa najmä dizajnu kníh, výstav, užívateľských rozhraní a komunikácii kultúrnych udalostí. V roku 2016 získal Národnú cenu za komunikačný dizajn za edíciu kníh Rudolfa Slobodu. Veľkú časť zo svojho času venuje práci v Nadácii Cvernovka a jej hlavnému projektu – kultúrnemu a kreatívnemu centru Nová Cvernovka v Bratislave, ale na dizajn nezanevrel a pri zaujímavých projektoch sa mu k nemu darí občas vrátiť.

 • Jacek Mrowczyk (PL)

  Pôsobí ako grafický dizajnér, publicista, kurátor, pedagóg. Vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení v Krakowe (Poľsko). V rokoch 2001 – 2002 získal Fullbrightovo štipendium na Cooper-Hewitt National Design Museum v New Yorku. Je spoluzakladateľom poľského dizajnérskeho časopisu „2+3D“, v ktorom pôsobil ako zástupca šéfredaktora v rokoch 2001 – 2016.
  Je tiež autorom rôznych článkov a kníh zameraných na grafický dizajn. V súčasnosti pôsobí ako docent na Vysokej škole výtvarných umení v Katowiciach. Vyučuje na mnohých univerzitách v Poľsku a v zahraničí, medzi inými aj na Rhode Island School of Design v Providence v USA.

 • Adéla Svobodová (CZ)

  V roku 2007 založila spoločne s Pauline Kerleroux štúdio pauline & adela. Pracuje najmä pre kultúrnu sféru a zameriava sa predovšetkým na grafickú úpravu kníh a katalógov. Na Slovensku spolupracuje napríklad s Annou Daučíkovou, Denisou Lehockou, Borisom Ondreičkom alebo Petrou Feriancovou. Za svoje diela získala množstvo ocenení v súťaži Najkrajšie české knihy. V súťažiach Najkrajšie knihy sveta a Najkrajšie knihy Švajčiarska získala v roku 2011 zlatú medailu za knihu Atlas transformace.
  adela-pauline.net

 • Rastislav Uličný (SK)

  Vyštudoval grafický dizajn na VŠVU. Pred štúdiom na VŠ pracoval 2 roky v milánskom dizajnérskom štúdiu DPG PUBBLICITA. V roku 2000 bol jedným zo zakladateľov reklamnej agentúry MIŠKOV-ULIČNÝ-WEBER, neskôr MUW SAATCHI & SAATCHI, kde pôsobil ako kreatívny riaditeľ viac ako 12 rokov. Od roku 2012 je CEO spoločnosti. Je stále aktívny pri tvorbe kreatívnych konceptov aj grafického dizajnu, najmä korporátneho, a pri tvorbe loga. Ako dizajnér získal štyrikrát čestné uznanie v NCD. V roku 2005 mu ADC udelilo ocenenie FILIP/kreatívna osobnosť roka a je držiteľom viac ako 40-tich ocenení v národných aj medzinárodných kreatívnych súťažiach.

 • Marlies Wirth (AT)

  Od roku 2006 pôsobí v Múzeu úžitkového umenia vo Viedni (MAK Viedeň). Ako kurátorka digitálnej kultúry sa významne spolupodieľa na koncepcii Vienna Bienalle. Je kurátorkou výstav a programov v oblastiach umenie, architektúra, dizajn a technológie, napr. “UNCANNY VALUES. Umelá inteligencia a ty” a reinštalácie MAK DESIGN LAB v kontexte VIENNA BIENNALE FOR CHANGE 2019. Je jednou z kurátorov medzinárodnej putovnej výstavy „Hello, Robot. Design between Human and Machine“ (spolupráca s Vitra Desing Museum, MAK a Design Museum Gent). V roku 2019 bola kurátorkou oficiálneho príspevku Rakúska do XXII. Triennale di Milano (dizajnérsky tím: EOOS), ktorý získal dve ocenenia. Bola nominovaná za kurátorku rakúskeho príspevku do London Design Biennale 2021 (dizajnérsky tím: Process Studio).
  viennabiennale.org
  uncannyvalues.org
  mak.at/en/makdesignlab

Cieľom Národnej ceny za dizajn je posilniť sebavedomie profesionálov z oblasti dizajnu a sprístupniť dizajn širšej verejnosti.

Viac na facebook-u.

Pozrite si katalóg prác z rokov 2016—2017.

Vyhlasovatelia súťaže

 • Logo SCD
 • Logo Ministerstvo kultury

Organizátor súťaže

 • Logo SCD

Partner NCD 2020

 • Asociácia ilustrátorov – ASIL


 • Únia grafických dizajnérov Slovenska

Generálny partner SCD

 • Logo J&T

Hlavný mediálny partner SCD

 • Logo Designum

Partner SCD

 • Logo Antalis

Kontakt

Slovenské centrum dizajnu
Jakubovo nám. 12
P.O.Box 131
814 99 Bratislava

ncd@scd.sk
+421 908 784 987

www.scd.sk

Organizačný tím

Soňa Trubíniová, koordinátorka
+421 908 784 987

Gabriela Rybáriková, PR – médiá
+421 918 110 247

Boris Meluš, kurátor, porotca

a ďalší